Binf

Poskytování zákonné součinnosti

Exekuční modul (EXM)

Exekuční modul aplikace BINF zefektivňuje celý proces zpracování exekucí.

Exekuční modul umí zpracovat všechny XML žádostí v rámci standardu č. 30 – Elektronický exekuční příkaz (EEP) definovaného pracovní skupinou ČBA. Pokud v budoucnu vznikne nějaký nový typ EPP žádosti, EXM bude tento nový typ v rámci produktové licence podporovat. V současné chvíli EXM podporuje následující typy EEP žádostí:

 • Exekuční příkaz (EP)
 • Rozhodnutí o nabytí právní moci (NPM)
 • Zrušení EP celkové
 • Zrušení EP částečné
 • Změna výstavce EP
 • Zastavení v částce

Zpracováním jsou myšleny následující operace:

 • Stažení EEP žádostí ze systému pro obsluhu datových schránek (DS)
 • Validace žádosti
  • Validace XML dle XSD
  • Kontrola názvu souboru
  • Kontrola vstupních dat (kontrola formátu RČ, typ měny EP atd.)
  • Procesní návaznost žádosti (např. pro NPM existuje příslušné EP)
  • Pořadí zpracování v rámci jednoho dne (pokud např. přijde NPM a Zrušení EP celkové, provede se nejprve zrušení a NPM se již neprovede)
 • Uložení žádosti do interního datamartu (DM)
 • Stavový proces zpracování žádosti
 • Příprava XML odpovědi
 • Možnost vytištění PDF náhledu obsahu odpovědi
 • Odeslání odpovědi přes DS