Binf

Poskytování zákonné součinnosti

Systém pro poskytování zákonné součinnosti

Binf nabízí efektivní poskytování informací o klientech, jejich účtech a dalších produktech, stejně jako automatické zpracování všech typů a formátů žádostí z různých vstupních kanálů. Požadované informace se poskytují úřadům státní správy, advokátům, exekutorům, policii a dalším oprávněným subjektům. Od roku 2015 produkt nabízí podporu i pro automatizované zpracování ze zákona povinných elektronických exekučních příkazů.

Co Binf umí?

Zpracuje příchozí žádosti, vytvoří odpovědi, připojí přílohy a případně i vygeneruje faktury.
Poradí si se všemi formáty žádostí.
Sníží náklady a ušetří čas potřebný pro poskytnutí součinnosti.
Omezí chyby způsobené lidským faktorem.
 Podporuje elektronické exekuční příkazy (EEP)

Co umí Binf dál?

 • Žádosti z velké části zpracovává automaticky (od vstupu žádosti, až po vytváření a odeslání odpovědí).
 • Odesílané odpovědi mají jednotný vzhled a obsah, stačí si nastavit příslušné šablony.
 • Podporuje standardy pro elektronickou komunikaci s úřady státní správy a exekutory (ČBA standard 17 – část I a II.) – a automaticky je zpracovává.
 • Nabízí snadné vyhledávání zpracovaných žádostí a vytvořených odpovědí. Vytváří duplikáty odeslaných odpovědí a faktur.
 • Propojení na portál datových schránek pomocí našeho systému SDBox nebo interního řešení.
 • Možnost výměny dat s insolvenčním rejstříkem pomocí našeho dalšího produktu ISIRBox.

Jak Binf funguje?

Binf každou žádost načte z definovaných vstupních kanálů (ISDS, mail, scan) a přenese ji do systému.

A jak dostanete žádost do systému? Máte 4 možnosti:

 • Manuálně vyplníte formulář.
 • Na vytěžení subjektů použijete OCR.
 • Načtete subjekty z XLS, CSV, TXT atd.
 • Nebo načtete rovnou celou žádost v XML.

Pak přijde na řadu dohledávání informací a vytváření odpovědí, které probíhá automaticky.

Následuje finalizace odpovědi, která umožňuje:

 • Snadnou verifikaci a případnou úpravu odpovědi.
 • Přípravu odpovědi ve formátu pro komunikaci s úřady státní správy a exekutory. Součástí této odpovědi jsou také automaticky vytvářené přílohy jako faktury, výpisy z účtů a další.

Nakonec odeslání a archivace:

 • Binf odešle odpověď do systému datových schránek.
 • Postará se o hromadné vytištění odpovědí.
 • Nebo si odpověď můžete exportovat do vlastního archivu.

Co všechno v systému Binf nastavíme podle vašeho přání?

 • Konfiguraci kanálů pro příjem žádostí, a pro odesílání odpovědí.
 • Rozhraní pro získávání klientských dat z interních systémů.
 • Možnosti komunikace s dalšími interními systémy (DMS, EWS, účetní systém, archiv výpisů apod.).
 • Konfiguraci šablon a jejich parametrů určujících prostor vyhledávání.
 • Přizpůsobení korporátnímu vzhledu dokumentů.
 • Definici poplatků za poskytované informace.
 • Nastavení vlastních notifikací reportů a statistik.

Co si můžete k Binfu přidat?

SDBox vám umožní komplexní správu datových zpráv.

Co SDBox umí?

 • Napojení na libovolný počet datových schránek.
 • Otevřené napojení na dílčí systémy v organizaci.
 • Příjem a odesílání zpráv s manuální či automatickou synchronizací.
 • Vyhledávání příjemců v ISDS či v doplňovaném lokálním adresáři.
 • Delegaci zpráv mezi uživateli a řešitelskými skupinami v rámci aplikace.
 • Archivaci zpráv se všemi náležitostmi, včetně historie zpracování.
 • Nastavit notifikační emaily na definované události (příjem zprávy, delegování atp.).
 • Podporování ověřování odpovídajících soudních usnesení.