Technologie a metodiky, které používáme

Pro realizaci aplikací a informačních systémů

Java (J2EE, Spring), PHP, LifeRay, Flex, .NET, C/C++, PL/SQL, T-SQL.

Standardní integrační technologie

IBM WebSphere MQ (dříve MQ Series), SOAP, WebServices či nástroje ORACLE SOA.

Databázové technologie

ORACLE, MSSQL a DB2.

Návrh, zpracování modelů

UML v CASE nástroji Enterprise Architect, Power Designer.

Standardy pro vytváření webových aplikací

(X)HTML(5), CSS3 či AJAX.

Naše certifikáty

Zaměřujeme se hlavně na dodávky složitějších systémových řešení pro finanční sektor a pro velké či střední společnosti. V rámci vnitřních procesů klademe důraz na neustálé rozvíjení systému kvality, jenž je v souladu s postupy 6Sigma a ISO 9001:2000.

Ve svém týmu máme certifikované odborníky ITIL a zároveň v této oblasti spolupracujeme s vysoce kvalifikovanými konzultanty.

Jsme členem Oracle Partner Network, Microsoft Partner, itSMF Czech Republic, Czech ICT Alliance a jsme certifikováni v souladu ze standardy ISO 9001:2008.

Osvědčení NBÚ

Splnili jsme všechny podmínky bezpečnostního řízení (v souladu se zák. č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti) a získali Osvědčení podnikatele vydané Národním bezpečnostním úřadem ČR, uznávané členskými státy EU a orgány NATO, umožňující přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ/RESTRICTED.

Osvědčení NBÚ

Certifikát pojištění

Certifikát pojištění