BINF a SDBox v Air Bank

Další bankou, která se spoléhá na náš produkt BINF (systém pro poskytování bankovní součinnosti, více o produktu naleznete zde) je Air Bank, člen skupiny PPF.

Spolu s produktem BINF jsme v Air Bank implementovali a nyní provozujeme návaznou aplikaci SDBOX, který umožňuje komplexní správu a oběh datových zpráv (více o produktu naleznete zde).

Published: