Setkání s LoanOffice

V letošním roce jsme si dali jako jeden z cílů začít pracovat na větším propojení našich stávajících i potenciálních klientů a umožnit tak vzájemné sdílení zkušeností se systémem LoanOffice. V rámci realizace tohoto cíle proběhlo poslední květnový den Setkání s LoanOffice v Erbia Congress Centru na Pankráci a to za hojné účasti obou zmíněných skupin našich klientů. V první části setkání jsme kromě společné snídaně klienty seznámili se situací v produktovém týmu a představili jedno z rozvojových témat, kterým se zabýváme. Naší snahou je být s předstihem připraveni na doporučení a regulace Evropské centrální banky v oblasti nesplácených úvěrů (NPL) a prezentovali jsme připravenost a způsob řešení stávajících doporučení za pomoci systému LoanOffice.

V druhé části setkání pak kromě diskuse nad kávou proběhly prezentace zástupců našich stávajících klientů z Raifeisenbank a z Komerční banky, kteří nám sdělili svou cestu vedoucí k rozhodnutí využít služeb systému LoanOffice, zkušenosti s jeho nasazením a využíváním v každodenní praxi. Využíváme i tuto formu a oběma prezentujícím ještě jednou děkujeme.

Věříme, že setkání bylo přínosné pro všechny zúčastněné a budeme usilovat o další podobná setkání i v budoucnu.

Označeno tagy:
Publikováno: