Produkt BINF 2.0 – release 05/2017

Zahájili jsme testovaní nové verze produktu BINF 2.0 umožňující našim klientům rozšířit funkce Exekučního modulu o zpracování exekucí, které výstavce nezasílá ve formátu XML tj. nejedná se o elektronický exekuční příkaz dle Standardu ČBA č.30.

Exekuční modul produktu BINF 2.0 bude tedy možné rozšířit o nové šablony umožňující manuální zpracování jednotlivých exekučních úkonů a zároveň využít pro správu těchto exekucí existující stávající funkce Exekučního modulu tj. evidence účtů a provedených blokací na těchto účtech, evidence provedených plateb v rámci dané exekuce včetně vyčíslení aktuální a předpokládané výše pohledávky.

V případě zájmu o rozšíření výše uvedených funkcí Exekučního modulu produktu BINF 2.0 se prosím obraťte na Vaši kontaktní osobu případně prosím využijte kontaktní e-mail: info@stringdata.cz

Označeno tagy:
Publikováno: