Nasazení produktu UltimateRPA ve Wüstenrotu hypoteční bance

Koncem prvního čtvrtletí 2017 byl nasazen produkt UltimateRPA ve společnosti Wüstenrot hypoteční banka do oddělení Správy smluv a úvěrů. Byly definovány tři procesy vhodné pro robotizaci.

Při robotizaci prvního procesu dochází k vyhledávání přeplatků a mimořádných splátek. Jedním z důvodů pro nasazení robota bylo eliminovat případné lidské chyby, které by mohly mít přímý dopad na klienta. Ruční zpracování všech 1122 splátek trvalo necelých 12 pracovních dní. Robot stejné množství dokáže zpracovat za necelé 3 hodiny. Robotizací tohoto procesu bylo ušetřeno 0,7 FTE.

Druhým procesem bylo uzavření klientských účtů po splacení úvěru. Před robotizací tento proces trval necelé 4 pracovní dny a bylo možné zpracovat maximálně 190 účtů měsíčně. Po automatizaci došlo k odstranění kapacitního limitu a robot zvládne zpracovat všech 1350 položek, které připadají na jeden měsíc, za necelé 4 hodiny. Tímto krokem došlo nejen ke zvýšení kapacity, zrychlení, ale také ke zvýšení frekvence zpracovávání z měsíční na denní.

Třetím, avšak ne posledním, procesem je Evidence splacených úvěrů a očekávaných mimořádných splátek. Směrnicí Evropské unie (Mortgage Credit Directive) narostla administrativa, kdy běžnému zaměstnanci trvalo její zpracování necelé 4 pracovní dny. Po plném zautomatizování celého procesu robot měsíčně zpracuje 1042 položek za 34 minut a tím ušetří dalších 0,2 FTE.

Realizovaná automatizace prohloubila ve společnosti Wüstenrot důvěru v robotizaci. Vyhodnocení projektu jasně ukázalo přínosy v podobě úspory 1,1 FTE, ale i další možnosti nasazení robotů.

Označeno tagy:
Publikováno: