SyDesk v Allianz pojišťovně

Spolu s dlouhodobým růstem společnosti Allianz pojišťovna a.s. se rozšiřovaly i nároky na řešení monitoringu dostupnosti klíčových počítačových služeb. Existující řešení postupně přestalo těmto potřebám vyhovovat, a tak na jaře 2015 vypsala Allianz pojišťovna a.s. výběrové řízení, ve kterém kromě kvality samotného produktu hrála roli také kvalita návrhu a podpory. Ve výběrovém řízení zvítězil SyDesk od společnosti StringData.

Realizace započala v říjnu 2015 a obnášela mimo jiné:

  • monitoring 12 aplikací pomocí simulací celkem ze 12 interních lokalit a z internetu
  • integraci s Nagiosem a Servicedeskem
  • konfiguraci notifikací a reportingu
  • vytvoření nové aplikace pro zobrazení na velké obrazovce na zdi

Od února 2016 již SyDesk poskytoval aplikační monitoring v plném rozsahu implementace. Po dokončení zbývajících integrací a vývoje nové aplikace pro velké obrazovky SyDesk Screen byl celý projekt připraven k předání v dubnu 2016 přesně podle domluveného harmonogramu.

Pokud teď například v Českých Budějovicích přestane fungovat některá ze sledovaných aplikací, dozví se o tom na centrále Allianz dříve než od uživatelů. Tím se výrazně urychlila doba od vzniku problému do zahájení řešení.

SyDesk rovněž plní svou funkci v oblasti aplikačního reportingu. Každý měsíc SyDesk automaticky generuje report pro aplikační správce, kteří mají možnost jednotlivé výpadky okomentovat. Následně SyDesk generuje souhrnný report plnění SLA přes všechny sledované aplikace, který je určený vedení Allianz pojišťovny.

Ohlasy na systém SyDesk, úroveň implementace a podpory jsou ze strany Allianz veskrze pozitivní, což nás velice těší a vnímáme to zároveň jako závazek do budoucna.

Označeno tagy:
Publikováno: