SyDesk jako nástroj pro Automatizaci testování

Společnost StringData investovala v posledních letech prostředky do zvýšení stability a robustnosti simulačních scénářů nástroje SyDesk. Primárním účelem nástroje SyDesk bylo do nedávna výlučně měření dostupnosti a odezvy aplikací prostřednictvím syntetických simulací. Tato metoda spočívá v tom, že automat obsluhuje uživatelské rozhraní sledované aplikace, kontroluje správné chování aplikace, měří její odezvy a dostupnost. Příkladem může být měření internetového bankovnictví, kdy automat spustí prohlížeč, zadá webovou adresu, zkontroluje úplné načtení přihlašovací stránky a její integritu, provede přihlášení, zkontroluje správné načtení obrazovky po přihlášení, klikne na zadání nové platby a tak dále…

Možným úskalím tohoto přístupu mohou být drobné změny v uživatelském rozhraní, umístění grafických prvků nebo rozlišení grafického displeje. V těchto případech se může stát, že automat vyhodnotí tyto změny jako chybu rozhraní a nebude dále pokračovat. Následuje automaticky nahlášený incident, zásah operátora a úprava simulačního skriptu designerem. Toto se nám nyní podařilo překonat. Inovovaný simulační nástroj SyDesk dokáže zvládnout změny v rozhraní a rozlišení a stává se proto výrazně robustnějším a odolnějším proti změnám. Simulační skripty jsou nyní připravovány tak, aby drobné změny v uživatelském rozhraní neměly dopad na průběh simulace a naopak cíleně vyhodnotili odchylky proti korektnímu stavu. Díky těmto produktovým inovacím získávají naši klienti možnost využívat nástroj SyDesk nejen pro aplikační monitoring, ale také jako efektivní nástroj na automatizaci testování nových verzí aplikací a regresního testování opravných balíčků. Prvním klientem, který začal využívat tuto možnost, byla společnost Českomoravská stavební spořitelna a.s. V současné době je automatizováno přes 30 testovacích scénářů napříč 3 prostředími. Výsledky testovacích scénářů jsou v reálném čase přenášeny na uživatelský portál SyDesk, kde jsou v případě zjištěné chyby dostupné snímky obrazovek testovací stanice a použitá testovací data.

“Nástroj SyDesk jsme si zvolili v konkurenci dalších běžných testovacích nástrojů ze dvou hlavních důvodů. Prvním je jednoduché a velmi vyspělé rozhraní pro tvorbu a správu simulačních skriptů, pokročilé možnosti reportingu, vizualizace výsledků a zasílaných notifikací. Druhým důvodem byl profesionální a aktivní přístup konzultantů a designérů společnosti StringData, kteří s námi realizovali úvodní fázi technického Proof of Concept a následně celou pilotní fázi automatizace. Díky automatizaci testování dosahujeme vyšší kvality uvolňovaných verzí a take prokazatelné úspory testerů a kapacity běžných uživatelů”, potvrdil David Víteček, vedoucí útvaru Testing v Českomoravské stavební spořitelně.

Pro další informace o využívání nástroje SyDesk pro automatizaci testování prosím kontaktujte sales@stringdata.cz nebo na telefonu +420 266 772 600.

Označeno tagy:
Publikováno: