Exekuční modul ve Slovenské republice

Od 1. 8. 2016 čtyři naši klienti, využívají Exekuční modul aplikace BINF pro zpracování elektronické komunikace týkající se exekucí. Modul společnost StringData upravila pro potřeby slovenské legislativy a slovenských procesů. Tímto krokem navázala na více než roční fungování zpracovávání elektronické komunikace exekucí v České republice.

Naši klienti tak v aplikaci BINF zpracovávají přes SCB (Slovakia Credit Bureau) nejenom součinnosti a odpovědi na ně, ale nově i exekuční příkazy a přidruženou komunikaci. V dalších fázích bude tato komunikace v aplikaci dále automatizována (podobně jako v případě českých exekucí), čímž výrazně přispěje k úspoře času a eliminaci chyb lidského faktoru při blokování finančních prostředků a výplatě exekucí.

Produkt BINF tak pokračuje ve svém pokrývání oblastí “následné péče” po procesech součinností, kde má již dlouhodobě výsadní postavení na trhu. Exekuční modul aplikace BINF zefektivňuje celý proces komunikace klientů s Exekutory, Finančními úřady, Celními úřady, Policií ČR, Soudy a dalšími.

 

Klienti, kteří začali nově využívat Exekuční modul

Označeno tagy:
Publikováno: