Rozšíření interního informarčního systému v Arvalu

Ve společnosti Arval jsme rozšířili interní informační systém AIS o evidenci dodavatelů společnosti včetně smluvní dokumentace. Zpřehlednění interních postupů a automatizace některých procesů komunikace s dodavateli přinese klientovi zjednodušení a zefektivnění celé agendy.

Označeno tagy:
Publikováno: