KNBox v PPF bance

PPF banka bude od konce srpna další bankou, která bude využívat náš chytrý konektor katastru nemovitostí KNBox. Tento systém pomáhá se získáváním elektronických dat poskytovaných katastrem nemovitostí nebo při generování návrhu na vklad a výmaz z katastru nemovitostí. KNBox nabízí sledování vybraných nemovitostí a monitorování případných změn v listu vlastnictví.

Označeno tagy:
Publikováno: