Efektivní cesta k minimalizaci rizik plynoucích z insolvencí

Dne 26. listopadu v prostorách Erbia Congress Center pořádala naše společnost ve spolupráci se společností Ambruz & Dark Deloitte Legal snídani na téma, jak co nejefektivněji ve firmách pokrýt rizika plynoucí z insolvencí klientů. Pozvaní byli především zástupci z finančního sektoru, telekomunikací a utilitního sektoru energetiky. Pan Jiří Markvart ze společnosti Ambruz & Dark Deloitte Legal prezentoval problematiku insolvencí v kontextu platné legislativy včetně praktických příkladů a doporučení, přičemž jedno z hlavních témat bylo, jaká rizika plynou zejména z pozdního nebo chybného podání přihlášky k insolvenčnímu řízení. Součástí byly návrhy, jak procesně tato rizika omezit, kde jedno z klíčových opatření je možná podpora automatizace jednotlivých procesních kroků.

V druhé části setkání pan Michal Hrabec ze společnosti StringData představil naše řešení ISIRBox. Jedná se o balíčkové řešení pro podporu procesu řízení insolvencí a rizik, které sleduje jednotlivé subjekty a napomáhá řídit celý proces insolvencí z pohledu komunikace s insolvenčním registrem ISIR, sběru a vyhodnocování odpovídajících událostí, hledání shody mezi evidovanými subjekty v registru a interními subjekty klienta, a pokrytí následné agendy. Účastníky zaujal způsob, jak dokáže řešení ISIRBox jednoduše vyhledávat a párovat subjekty v insolvenčním registru ISIR nejen na základě plné shody, ale taktéž pouze částečné, tedy v případech, kdy je dohledávání subjektů komplikováno nedostatečnými identifikačními údaji. Pro co nejsnazší podporu rozhodování v jednotlivých případech disponuje naše řešení možností definice variantních pravidel, kdy lze shodu prohlásit za platnou, respektive kdy danou shodu zamítnout a následně podobné pravidla uplatňovat i v budoucích případech. Další oblastí, která byla vnímána velmi pozitivně, byla schopnost ISIRBoxu identifikovat vazby subjektů (ekonomicky spjatých) za účelem identifikace dalších případných rizik. Byla také představena nová funkcionalita, kterou budeme nabízet od začátku roku 2016, tedy automatická přihláška do insolvenčního řízení, která významně podporuje potřeby pokrytí rizik prezentované panem Markvartem ze společnosti Ambruz & Dark Deloitte Legal. Tato funkcionalita umožní minimalizaci dopadů vyplývajících z pozdního přihlášení a taktéž dopadů, které mohou být zapříčiněny formální chybou (lidský faktor) při vyplnění přihlášky a jejího následného zamítnutí.

Na závěr vystoupil pan Václav Vávra ze společnosti PPF, která již produkt ISIRBox využívá, a podělil se o zkušenosti s produktem a zdůraznil jeho hlavní přínosy. Ve svém proslovu ocenil nejen samotný ISIRBox, ale taktéž celkovou spolupráci se společností StringData při rychlé a bezproblémové implementaci produktu do jejich IT infrastruktury.

Označeno tagy:
Publikováno: