Implementace výrobního systému ve společnosti SOTIO a.s.

V rámci našich aktivit v oblasti Zakázkového vývoje jsme v roce 2013 dokončili implementaci Laboratorního Systému LASSO pro společnost SOTIO a.s. Projekt pro nás představoval zajímavé setkání s oborem Vývoje a výroby farmaceutických prostředků. Zahájen byl v únoru 2012, pilotní provoz systému jsme spustili v listopadu 2012 a celý projekt byl ukončen v dubnu 2013.
Jeho součástí bylo provedení business analýzy s cílem zmapovat detailní business požadavky i procesní modely a ve funkční specifikaci navrhnout architekturu řešení. Následně zajišťoval realizaci/vývoj a integraci na systémy společnosti SOTIO a.s. Technologicky je systém postaven na StringData frameworku v jazyce PHP, databázi MS SQL a komplexně pokrývá celou problematiku výroby od pohybu materiálu, přes plánování až po evidenci dat o výrobě a oběh řízené dokumentace.

Označeno tagy:
Publikováno: