Nový projekt implementace výrobního systému pro společnost Sotio, a.s.

Společnost StringData, s.r.o. rozšiřuje portfolio svých aktivit o vývoj a dodávku výrobních systémů, neboť vyhrála výběrové řízení pro společnost Sotio, a.s., jež realizuje komplexní systém podpory výroby léčebných prostředků. Jedná se o systém řízení celého výrobního procesu, plánování kapacit výroby, stanovení norem výroby, nákladovost výrobního procesu, řízení dokumentace a kontroly dodržování správných pracovních postupů. Systém bude rovněž splňovat požadavky kontrolního orgánu – Státního ústavu po kontrolu léčiv. Systém bude zajišťovat i specifické požadavky na výrobu léčebných prostředků ve společnosti Sotio, a.s. Jde o nové léčebné postupy, jež mají za cíl, po probíhající klinické studii, nabízet léčebné prostředky pro léčbu rakoviny prostaty a následně i dalších nádorových onemocnění. Projekt je aktuálně ve fázi akceptace Funkční specifikace systému.

Označeno tagy:
Publikováno: