Zefektivňujeme správu pohledávek v Raiffeisenbank

Ve společnosti Raiffeisenbank byl na počátku tohoto roku zahájen projekt nasazení produktu LoanOffice. V rámci přípravné fáze byla realizována vstupní analýza a příprava zakládací dokumentace. V současné době se projekt nachází v prováděcí fázi a probíhá etapa detailní analýzy potřeb pro přizpůsobení produktu LoanOffice v prostředí Raiffeisenbank a.s. Spuštění pilotního provozu je naplánováno na druhou polovinu roku 2011.

Publikováno: