Článek v měsíčníku Bankovnictví

V dubnovém čísle Bankovnictví, odborného měsíčníku pro profesionální finance, vyšel článek CEO Roberta Šamánka s názvem Jde o parametry, nebo o partnery?. Velmi inspirující článek je mimo jiné zamyšlením nad soudobým trendem outsourcingu – dívá se na outsourcing, jako na strategii pro budoucnost. Podává doporučení o tom co je a co není vhodné outsourcovat a z jakého důvodu, jaká jsou rizika, přínosy a hlavně co by měla outsourcující společnost splňovat.

Publikováno: