Článek v Bankovnictví

V červnovém čísle Bankovnictví, odborného měsíčníku pro profesionální finance, nám opět vyšel článek tentokrát od Petra Dlouhého s názvem Oddělení IT a proklientský přístup (část 1část 2). Článek můžete nalézt ve speciální příloze Nástroje pro řízení IT v bance. Článek se zaměřuje na skutečnost, že jak v minulosti tak v mnoha případech i v součastnosti se společnosti – bankovní a finanční instituce nevyjímaje – zaměřují na interní kvalitu dodávky IT služeb, která je primárně měřena IT pohledem jednotlivých útvarů. Avšak tento přístup není z pohledu businessu, marketingu ani proklientské politiky zcela ideální. Zabývá se srovnáním pohledů IT oddělení společnosti a koncového uživatele a to jak interního tak externího. A snaží se tak iniciovat potřebu většího zaměření na spokojeného klienta. Jako cestu předkládá tzn. referenční simulace, a nastiňuje naše řešení pro end-to-end monitoring aplikací SyDesk.

Označeno tagy:
Publikováno: